وبلاگ

برای حل مشکل   Serialization of 'SimpleXMLElement' is not allowed  بعد از به روزرسانی جوملا به نسخه 3.8، به آدرس زیر در هاست خود مراجعه نموده و تغییرات را به صورت زیر اعمال نمایید:

 

/public_html/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php

 

خط 188

$this->cache->store(serialize($data), $id);

را حذف نموده و یا به صورت زیر تغییر دهید

//$this->cache->store(serialize($data), $id);